Oplossingen

Met onze zaden leggen we de basis voor gezonde en aantrekkelijke groenten.

De wereldbevolking groeit en de eisen aan voedsel worden steeds hoger. Onze teelt- en marketingspecialisten staan daarom in nauw contact met de hele groenteketen. We bespreken marktontwikkelingen, consumententrends en demografische ontwikkelingen om de juiste prioriteiten te stellen in onze veredelingsprogramma’s. Zo kunnen we rassen op de markt brengen die oplossingen bieden voor diverse maatschappelijke uitdagingen.

Oplossingen voor telers

Wij dragen significant bij aan het verbeteren van de duurzaamheid van groenteproductie door lokale rassen te ontwikkelen en de opbrengst te verhogen. Door de implementatie van resistente eigenschappen tegen ziekten en plagen kunnen telers hun afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen verkleinen. Daarnaast spelen we een cruciale rol bij het verbeteren van de efficiëntie van productietechnieken voor groenten. Ons aanbod omvat een scala aan rassen die geschikt zijn voor biologische of hydroteelt.

Oplossingen voor ketenpartners

Veel van onze ketenpartners dragen bij aan het bevorderen van de consumptie van groenten. Dat doen ze door oplossingen te bieden op het gebied van het bewaren, bereiden of vermarkten van groenten. In nauw overleg met onze partners ontwikkelen wij raseigenschappen die hun werkzaamheden ondersteunen, met als doel de efficiëntie van hun processen en de kwaliteit van hun eindeproduct te verbeteren.